Головна

Шрі Рамана Махарші: «Оскільки всі живі істоти прагнуть бути завжди щасливими і позбавленими страждання, оскільки всі вони мають найбільшу любов лише до самих себе, й оскільки тільки щастя є причиною любові, для досягнення цього щастя, що є їхньою справжньою природою, яка щодня переживається ними у глибокому сні без сновидінь, позбавленому розуму, їм необхідно знати власне реальне я. Для цього джнянавічара 

[самодослідження, тобто ретельне дослідження нашої власної свідомості] “хто я?” одна є головним засобом». 

(Есей «Хто я?», параграф перший, виділення жирним шрифтом зроблене Шрі Раманою Махарші).

Мета сайту самодослідження – ознайомити людей із вченням Шрі Рамани
Махарші, і передовсім із практикою самодослідження та інформацією про наші майбутні
зібрання. Ми плануємо розпочати живі зустрічі, а також відео-зустрічі за допомогою Skype. Про час та теми цих зустрічей буде повідомлено пізніше.

інформація

Самодослідження

sunshine100sunshine@gmail.com