Itsetutkimus ja Kristus

Kristus

Kristus hahmona on meille tuttu ja hänen sanansa ja elämänsä on meidän kulttuurissamme. Tiedämme tai luulemme tietävämme hänen opetuksensa, mutta itse asiassa Kristus opettajana on nykyään enimmäkseen laiminlyöty ja opettajia ja guruja etsitään muualta.

Miksemme ottaisi Kristuksen opetuksia käyttöön nykypäivään, koska ne ovat loppujen lopuksi äärimmäisen moderneja ja samalla hienovaraisia sisällöltään. Kristuksen jälkeen ei ole tullut mitään uutta opetusta, jota tarvitsisimme.

Hän toi Taivasten Valtakunnan lähemmäksi meitä kaikkia.

Kristus puhui ikuisen itsen äänellä, joka on meidän todellinen itsemme. Emme nyt tunne itseämme, mutta itsen valo, ‘minä olen’, täytti Kristuksen ja se voi täyttää myös meidät.

Advaita tarkoittaa ‘ei kahta’, joten se on oppi ykseydestä.

Kristus sanoi; ‘Minä ja Isä olemme yhtä’. (Joh. 10:30)

Kristus ja Advaita Vedanta

Kuinka tuntea itsemme ja oivaltaa todellinen luontomme? Kuinka ymmärtää, mitä Kristus tarkoitti opetuksillaan ja sanoillaan? Tarvitsemme siihen jonkinlaisen avaimen tai menetelmän. Sri Ramana Maharshi on antanut meille itsetutkimus harjoituksen.

Ramanan harjoitusmenetelmällä Advaita Vedantan ydinlause “Tat twam asi” – “Se sinä olet” tulee todelliseksi, sen sijaan, että pelkästään uskomme tuohon lauseeseen. Itsetukimuksessa pyrimme kohdistamaan huomiomme “minään” ja menemään sen lähteeseen, josta se (näyttäisi) ilmaantuvan.

Näin lopulta havaitsemme, ettei mitään erillistä ‘minää’ ole olemassa, vaan ainoastaan yksi oleminen-tietoisuus, kuten Kristus sanoi.

Kristus ja Ramana Maharshi

(päivitetään pian)